Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskiem Centrum Profilaktyki Uzależnień 2023/12/08
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień - maj 2023 2023/05/26
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 2023/02/13
Plan zamówień publicznych SCPU na 2023 2023/01/27
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 2023/01/27
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 2022/02/01
Plan zamówień publicznych SCPU na 2022 2022/01/18
Modernizację budynków Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzaleźnień 2021/10/29
Plan zamówień publicznych SCPU na 2021 2021/06/16
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2021 r. 2020/12/14
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu" 2019/12/30
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2020 r. 2019/12/30
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 2019/01/02
Modernizację budynków Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzaleźnień 2018/08/17
Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie SCPU 2018/08/14
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 2018/05/30
Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie SCPU 2018/05/21
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 2017/12/28
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie 2017/06/29
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień 2016/12/06
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień - listopad 2015 2015/11/20
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień 2015/07/20
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień 2015/06/23