Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień


Link do ogłoszenia o zamówieniu:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4ce9bfe-dfa0-40cd-8654-9897da3214b3


Data publikacji: 2022/02/01
udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2022/02/01, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2022/02/01 14:39:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2022/02/01 14:39:50 nowa pozycja