Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Ogłoszenia2022-04-04 08:53:55Dyrektor SCPUwyniki naboru
Deklaracja dostępności2022-03-22 13:27:35Adriana Brzeźniak-Misiuro deklaracja dostępności - aktualizacja 2022
Strona główna Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień2022-02-01 14:45:23Dyrektor SCPUnowa pozycja
Zamówienia publiczne2022-02-01 14:39:50Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuronowa pozycja
Punkt Konsultacyjny2022-02-01 12:42:41Dyrektor SCPUnowa pozycja
Administracja2022-01-17 09:10:41Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ogrzewalnia2022-01-17 09:09:26Dyrektor SCPUnowa pozycja
O nas2021-04-29 08:35:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Sprawozdania finansowe2021-04-29 08:24:20Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2021-04-29 08:07:32Dyrektor SCPUnowa pozycja
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego2021-04-29 07:48:19Adriana Brzeźniak-Misiuro ponowne udostępnienie
Informacje dla Głuchych2021-03-17 13:20:14Dyrektor SCPUdodanie filmu
Dyrekcja2020-12-01 17:30:50Dyrektornowa pozycja
Informacja o pacjentach2020-09-07 13:20:51Dyrektor SCPUnowa pozycja
Redakcja2020-09-07 13:18:56Dyrektor SCPUnowa pozycja
Przydatne linki2020-09-07 13:17:50Dyrektor MIWnowa pozycja
Majątek2020-05-25 11:05:26Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Opłata za pobyt2020-05-21 09:24:40Dyrektornowa pozycja
Telefon zaufania2020-04-27 10:23:22Dyrektor SCPUnowa pozycja
Budżet2020-04-16 11:47:19Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Ochrona danych osobowych2020-02-03 11:47:39Dyrektor SCPUnowa pozycja
Projekty2020-02-03 11:21:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Regulamin organizacyjny2019-07-26 12:37:29dyrektornowa pozycja
Statut2019-06-17 13:56:58Dyrektor SCPUnowa pozycja
Pogotowie Zimowe2019-05-08 11:02:30Dyrektor SCPUnowa pozycja
Bezpłatne badania2019-02-25 14:50:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
Struktura organizacyjna2018-05-24 12:57:11..
Skargi i wnioski2018-01-18 10:38:36Dyrektor SCPUnowa pozycja
Rejestr umów2017-09-12 13:27:49Dyrektornowa pozycja
Przydatne telefony2016-06-29 07:48:19Dyrektor MIWpoprawka edycyjna
Warunki korzystania i cookies2015-04-09 13:42:46dyrektornowa pozycja