Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Dyrekcja2022-11-16 11:55:52Dyrektornowa pozycja
Deklaracja dostępności2022-08-01 12:22:11Adriana Brzeźniak-Misiuro deklaracja dostępności - aktualizacja 2022
Administracja2022-08-01 12:20:58Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ochrona danych osobowych2022-06-06 09:18:00Dyrektor SCPUpoprawka edycyjna
Telefon zaufania2022-06-06 09:14:41Dyrektor SCPUpoprawka formatowania
Skargi i wnioski2022-06-06 09:05:39Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ogrzewalnia2022-06-06 09:00:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
O nas2022-06-06 08:58:04Dyrektor SCPUnowa pozycja
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień2022-06-03 13:51:10Dyrektor SCPUpoprawki pod kątem WCAG
Informacje dla Głuchych2022-06-03 13:49:03Dyrektor SCPUdodanie filmu
Budżet2022-06-03 10:38:43Dyrektor SCPUponowne udostępnienie
Sprawozdania finansowe2022-06-03 08:28:07Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Opłata za pobyt2022-05-17 10:14:48Dyrektornowa pozycja
Ogłoszenia2022-04-04 08:53:55Dyrektor SCPUwyniki naboru
Zamówienia publiczne2022-02-01 14:39:50Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuronowa pozycja
Punkt Konsultacyjny2022-02-01 12:42:41Dyrektor SCPUnowa pozycja
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2021-04-29 08:07:32Dyrektor SCPUnowa pozycja
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego2021-04-29 07:48:19Adriana Brzeźniak-Misiuro ponowne udostępnienie
Informacja o pacjentach2020-09-07 13:20:51Dyrektor SCPUnowa pozycja
Redakcja2020-09-07 13:18:56Dyrektor SCPUnowa pozycja
Przydatne linki2020-09-07 13:17:50Dyrektor MIWnowa pozycja
Majątek2020-05-25 11:05:26Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Projekty2020-02-03 11:21:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Regulamin organizacyjny2019-07-26 12:37:29dyrektornowa pozycja
Statut2019-06-17 13:56:58Dyrektor SCPUnowa pozycja
Pogotowie Zimowe2019-05-08 11:02:30Dyrektor SCPUnowa pozycja
Bezpłatne badania2019-02-25 14:50:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
Struktura organizacyjna2018-05-24 12:57:11..
Rejestr umów2017-09-12 13:27:49Dyrektornowa pozycja
Przydatne telefony2016-06-29 07:48:19Dyrektor MIWpoprawka edycyjna
Warunki korzystania i cookies2015-04-09 13:42:46dyrektornowa pozycja