Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Zamówienia publiczne2023-05-26 12:25:17Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuronowa pozycja
Punkt Konsultacyjny2023-05-22 09:12:21Dyrektor SCPUnowa pozycja
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2023-05-22 09:09:59Dyrektor SCPUnowa pozycja
Deklaracja dostępności2023-05-22 09:06:17Adriana Brzeźniak-Misiuro deklaracja dostępności - aktualizacja 2023
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień2023-05-22 09:00:59Dyrektor SCPUpoprawki pod kątem WCAG
Sprawozdania finansowe2023-05-12 10:28:47Dyrektor SCPUnowa pozycja
Dyrekcja2023-05-09 09:05:25Dyrektornowa pozycja
Informacja o pacjentach2023-05-09 09:02:16Dyrektor SCPUnowa pozycja
Administracja2023-05-09 09:00:21Dyrektor SCPUnowa pozycja
Opłata za pobyt2023-05-09 08:59:27Dyrektornowa pozycja
Budżet2023-03-07 13:06:26Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Ochrona danych osobowych2022-06-06 09:18:00Dyrektor SCPUpoprawka edycyjna
Telefon zaufania2022-06-06 09:14:41Dyrektor SCPUpoprawka formatowania
Skargi i wnioski2022-06-06 09:05:39Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ogrzewalnia2022-06-06 09:00:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
O nas2022-06-06 08:58:04Dyrektor SCPUnowa pozycja
Informacje dla Głuchych2022-06-03 13:49:03Dyrektor SCPUdodanie filmu
Ogłoszenia2022-04-04 08:53:55Dyrektor SCPUwyniki naboru
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego2021-04-29 07:48:19Adriana Brzeźniak-Misiuro ponowne udostępnienie
Redakcja2020-09-07 13:18:56Dyrektor SCPUnowa pozycja
Przydatne linki2020-09-07 13:17:50Dyrektor MIWnowa pozycja
Majątek2020-05-25 11:05:26Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Projekty2020-02-03 11:21:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Regulamin organizacyjny2019-07-26 12:37:29dyrektornowa pozycja
Statut2019-06-17 13:56:58Dyrektor SCPUnowa pozycja
Pogotowie Zimowe2019-05-08 11:02:30Dyrektor SCPUnowa pozycja
Bezpłatne badania2019-02-25 14:50:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
Struktura organizacyjna2018-05-24 12:57:11..
Rejestr umów2017-09-12 13:27:49Dyrektornowa pozycja
Przydatne telefony2016-06-29 07:48:19Dyrektor MIWpoprawka edycyjna
Warunki korzystania i cookies2015-04-09 13:42:46dyrektornowa pozycja