Informacja o pacjentach


Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (SCPU) nie udziela informacji o pacjentach!

Na podstawie art. 40 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(DZ.U. z 2023 r. poz. 165 z póżniejszymi zmianami)
osoba przyjęta do centrum ma prawo do zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby o pobycie w jednostce.

                                                                                               


udostępnił: SCPU, wytworzono: 2023/05/09, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2023/05/09 09:02:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2023/05/09 09:02:16 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/09/07 13:20:51 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/07/16 12:01:53 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/07/16 11:38:59 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/24 14:51:02 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 11:18:04 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 11:06:27 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 09:20:49 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/09 13:53:48 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/01/17 13:15:20 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/01/08 14:06:48 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/10/20 09:25:27 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/10/20 09:24:41 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2016/06/06 12:32:46 nowa pozycja