przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Szczecińskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień

Informacja o pacjentach

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (SCPU) nie udziela informacji o pacjentach!

Na podstawie art. 40 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(DZ.U. z 2023 r. poz. 165 z póżniejszymi zmianami)
osoba przyjęta do centrum ma prawo do zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby o pobycie w jednostce.

                                                                                               

udostępnił:
SCPU
wytworzono:
2023/05/09
odpowiedzialny/a:
Dyrektor SCPU
wprowadził/a:
Adriana Brzeźniak-Misiuro
dnia:
2023/05/09 09:02:16
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2023/05/09 09:02:16 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/09/07 13:20:51 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/07/16 12:01:53 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/07/16 11:38:59 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/24 14:51:02 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 11:18:04 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 11:06:27 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 09:20:49 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/09 13:53:48 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/01/17 13:15:20 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/01/08 14:06:48 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/10/20 09:25:27 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/10/20 09:24:41 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2016/06/06 12:32:46 nowa pozycja