Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe SCPU


2018

1. Bilans SCPU 2018 - załącznik nr 1

2. Rachunek zysków i strat jednstki - załącznik nr 2

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 3

4. Informacja dodatkowa - załącznik nr 4

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym  metody wyceny aktywów i pasywów - załącznik nr 5

2019

1. Bilans SCPU 2018 - załącznik nr 1a

2. Rachunek zysków i strat jednstki - załącznik nr 2a

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 3a

4. Informacja dodatkowa - załącznik nr 4a

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym  metody wyceny aktywów i pasywów - załącznik nr 5a

2020

1. Bilans - załącznik nr 1b

2. Rachunek zysków i strat jednstki - załącznik nr 2b

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 3b

4. Wyłączenia do bilansu - załącznik nr 4b

5. Wyłączenia do rachunku zysku i strat jednostki  - załącznik nr 5b

6. Wyłączenia do zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 6b

7. Wyłączenia do bilansu - załącznik nr 7b

8. Wyłączenia wzajemne z UM - załącznik nr 8b

9. Informacja dodatkowa - załącznik  nr 9b

10. Załącznik do informacji dodatkowej - załącznik nr 10b

 

 


Załączniki:

udostępnił: SCPU, wytworzono: 2021/04/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2021/04/29 08:24:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/04/29 08:24:20 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/05/06 12:55:30 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/05/08 10:39:05 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/05/08 10:36:50 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/05/08 10:35:35 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/05/08 10:20:58 nowa pozycja