Zamówienia publiczne

Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie SCPU


 

ZAMAWIAJĄCY

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

REGON: 368881389

NIP: 955-244-83-58

Adres strony internetowej: www.miw.szczecin.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 WZMOCNIENIE ŚCIANY OPOROWEJ I NAPRAWA MURU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PRZY UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 22-23 W SZCZECINIE

REALIZOWANA  JAKO „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.

PYTANIA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW  I ODPOWIEDZI  ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 8


Data publikacji: 2018/05/21

Wynik postępowania

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia na podstawie art. 93  ust.1 pkt. 1 cytowanej ustawy  przedmiotowe postępowania na NA ROBOTY BUDOWLANE "WZMOCNIENIE ŚCIANY OPOROWEJ I NAPRAWA MURU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PRZY UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 22-23 W SZCZECINIE REALIZOWANA  JAKO „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”  z uwagi na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta.

Adriana Brzeźniak-Misiuro - Dyrektor


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2018/05/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2018/06/08 12:32:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/06/08 12:32:24 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/06/07 11:56:56 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/28 09:16:38 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/21 13:25:28 nowa pozycja