Zamówienia publiczne

Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie SCPU


ZAMAWIAJĄCY

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

REGON: 368881389

NIP: 955-244-83-58

Adres strony internetowej: scpu.szczecin.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 WZMOCNIENIE ŚCIANY OPOROWEJ I NAPRAWA MURU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PRZY UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 22-23 W SZCZECINIE

REALIZOWANA  JAKO „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604511-N-2018 z dnia 14.08.2018 r.Zestawienie ofert, które wpłynęły do SCPU stanowi załącznik nr 9.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej stanowi załącznik nr 10


Data publikacji: 2018/08/14

Załączniki:

udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2018/09/17, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2018/09/17 13:44:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/09/17 13:44:13 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/09/17 13:38:30 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/30 10:36:33 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/14 13:16:33 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/14 13:12:39 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/14 11:44:41 nowa pozycja