Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień


SCPU.D.171.4.2018.AB                                                       Szczecin, dnia  13.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na  „świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych
przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”
 USŁUGI SPOŁECZNE 
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 ul. J.H Dąbrowskiego 22-23,
70-100 Szczecin

REGON: 368881389

NIP: 955-244-83-58

Fax: 91 48 37 016

mail: scpu@scpu.szczecin.pl

Adres strony internetowej: scpu.szczecin.pl

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH


Data publikacji: 2019/01/02

Wynik postępowania

Na podstawie art. 138o ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuje, że ze względu na brak ofert zamówienie na usługi społecznie" „świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień” - USŁUGI SPOŁECZNE”  nie zostało rozstrzygnięte. 

Adriana Brzeźniak-Misiuro - Dyrektor


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2018/12/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2019/01/02 09:43:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/01/02 09:43:38 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/12/13 17:13:23 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/12/13 17:05:26 nowa pozycja