Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. windykacji (umowa na zastępstwo)


OGŁOSZENIE O NABORZE

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od stycznia 2020 r. zatrudni Inspektora ds. windykacji (umowa na zastępstwo z możliwością przejścia na umowę o pracę).

Do głównych obowiązków należeć będzie prowadzenie dokumentacji związanej z windykacją należności oraz innej dokumentacji księgowej.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

  1. obywatelstwo polskie;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie wyższe (mile widziana ekonomia);
  6. staż pracy minimum 3 lata.

CV proszę składać do 23 grudnia do godz. 12.00 w siedzibie SCPU ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie.

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

 

DYREKTOR Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje o wyniku NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w SCPU:

Inspektor ds. windykacji w  jednostce budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień” (umowa na zastępstwo):     

Imię i nazwisko wybranego kandydata:  

Sylwia Tomaszewska, zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Sylwia Tomaszewska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto kandydatka wykazała się najlepszą wiedzą merytoryczną, znajomością prawa i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych obowiązków.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najwyżej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

Adriana Brzeźniak-Misiuro Dyrektor SCPU


data wygaśnięcia: 2019/12/31


udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2019/12/09, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2020/02/03 11:52:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/02/03 11:52:00 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/09 13:48:00 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/09 13:42:57 nowa pozycja