przejdź na początek strony

Sprawozdania finansowe

Sprawozdzania finansowe SCPU 2018


1. Bilans SCPU 2018 - załącznik nr 1

2. Rachynek zysków i strat jednstki - załącznik nr 2

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 3

4. Informacja dodatkowa - załącznik nr 4

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym  metody wyceny aktywów i pasywów - załącznik nr 5Lista załączników:

udostępnił: SCPU, wytworzono: 2019/05/08, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2019/05/08 10:39:05
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:39:05  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:36:50  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:35:35  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:20:58  nowa pozycja