Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe SCPU


2018

1. Bilans SCPU 2018 - załącznik nr 1

2. Rachunek zysków i strat jednstki - załącznik nr 2

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 3

4. Informacja dodatkowa - załącznik nr 4

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym  metody wyceny aktywów i pasywów - załącznik nr 5

2019

1. Bilans SCPU 2018 - załącznik nr 1a

2. Rachunek zysków i strat jednstki - załącznik nr 2a

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik nr 3a

4. Informacja dodatkowa - załącznik nr 4a

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym  metody wyceny aktywów i pasywów - załącznik nr 5aLista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: SCPU, wytworzono: 2019/05/08, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2020/05/06 12:55:30
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2020/05/06 12:55:30  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:39:05  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:36:50  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:35:35  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2019/05/08 10:20:58  nowa pozycja