Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Deklaracja dostępności2021-03-19 13:41:25Adriana Brzeźniak-Misiuro deklaracja dostępności - aktualizacja
Informacje dla Głuchych2021-03-17 13:20:14Dyrektor SCPUdodanie filmu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2021-03-17 12:15:17Dyrektor SCPUnowa pozycja
Strona główna Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień2021-03-17 12:13:48Dyrektor SCPUaktualizacja
Administracja2021-03-08 10:57:43Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ogłoszenia2021-03-01 14:57:10Dyrektor SCPUwyniki naboru
Zamówienia publiczne2020-12-18 11:57:34Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuroogłoszenie
O nas2020-12-01 17:36:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ogrzewalnia2020-12-01 17:34:38Dyrektor SCPUnowa pozycja
Dyrekcja2020-12-01 17:30:50Dyrektornowa pozycja
Informacja o pacjentach2020-09-07 13:20:51Dyrektor SCPUnowa pozycja
Redakcja2020-09-07 13:18:56Dyrektor SCPUnowa pozycja
Przydatne linki2020-09-07 13:17:50Dyrektor MIWnowa pozycja
Majątek2020-05-25 11:05:26Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Opłata za pobyt2020-05-21 09:24:40Dyrektornowa pozycja
Sprawozdania finansowe2020-05-06 12:55:30Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Telefon zaufania2020-04-27 10:23:22Dyrektor SCPUnowa pozycja
Budżet2020-04-16 11:47:19Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Ochrona danych osobowych2020-02-03 11:47:39Dyrektor SCPUnowa pozycja
Projekty2020-02-03 11:21:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Regulamin organizacyjny2019-07-26 12:37:29dyrektornowa pozycja
Statut2019-06-17 13:56:58Dyrektor SCPUnowa pozycja
Pogotowie Zimowe2019-05-08 11:02:30Dyrektor SCPUnowa pozycja
Bezpłatne badania2019-02-25 14:50:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
Struktura organizacyjna2018-05-24 12:57:11..
Skargi i wnioski2018-01-18 10:38:36Dyrektor SCPUnowa pozycja
Rejestr umów2017-09-12 13:27:49Dyrektornowa pozycja
Przydatne telefony2016-06-29 07:48:19Dyrektor MIWpoprawka edycyjna
Warunki korzystania i cookies2015-04-09 13:42:46dyrektornowa pozycja