Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Informacja o pacjentach2020-09-07 13:20:51Dyrektor SCPUnowa pozycja
Redakcja2020-09-07 13:18:56Dyrektor SCPUnowa pozycja
Przydatne linki2020-09-07 13:17:50Dyrektor MIWnowa pozycja
Informacje dla Głuchych2020-09-07 13:16:56Dyrektor SCPUnowa pozycja
Dyrekcja2020-09-07 13:16:33Dyrektornowa pozycja
Strona główna Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień2020-09-07 13:05:30Dyrektor SCPUnowa pozycja
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2020-06-22 11:47:57Dyrektor SCPUnowa pozycja
Majątek2020-05-25 11:05:26Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Opłata za pobyt2020-05-21 09:24:40Dyrektornowa pozycja
Sprawozdania finansowe2020-05-06 12:55:30Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Telefon zaufania2020-04-27 10:23:22Dyrektor SCPUnowa pozycja
Budżet2020-04-16 11:47:19Dyrektor SCPUUdostępnienie danych
Ogłoszenia2020-02-03 11:52:00Dyrektor SCPUnowa pozycja
Ochrona danych osobowych2020-02-03 11:47:39Dyrektor SCPUnowa pozycja
Projekty2020-02-03 11:21:28Dyrektor SCPUnowa pozycja
Administracja2020-02-03 11:18:19Dyrektor SCPUnowa pozycja
Zamówienia publiczne2019-12-30 14:13:28Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuroogłoszenie
Ogrzewalnia2019-09-18 11:50:18Dyrektor SCPUnowa pozycja
Regulamin organizacyjny2019-07-26 12:37:29dyrektornowa pozycja
Statut2019-06-17 13:56:58Dyrektor SCPUnowa pozycja
Pogotowie Zimowe2019-05-08 11:02:30Dyrektor SCPUnowa pozycja
Bezpłatne badania2019-02-25 14:50:54Dyrektor SCPUnowa pozycja
Struktura organizacyjna2018-05-24 12:57:11..
O nas2018-05-22 08:26:50Dyrektor SCPUnowa pozycja
Skargi i wnioski2018-01-18 10:38:36Dyrektor SCPUnowa pozycja
Rejestr umów2017-09-12 13:27:49Dyrektornowa pozycja
Przydatne telefony2016-06-29 07:48:19Dyrektor MIWpoprawka edycyjna
Warunki korzystania i cookies2015-04-09 13:42:46dyrektornowa pozycja